آیا می دانید نحوه نقل و انتقال سهام در ثبت شرکت های تجاری چجوری انجام میشه؟

رسانه شرکت داران در ادامه مطالب آموزشی ثبت شرکت و ثبت برند به زبان ساده این بار در مورد نقل و انتقال سهام صحبت میکنه

 

اگر بخواهیم به صورت کلی و ساده به موضوع نگاه کنیم به صورت زیر :

️سهامی عام

در هنگام ثبت و تغییرات، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام نقل و انتقال کاملا آزاد است و نمیشه توی اساسنامه این شرکت  نقل و انتقال رو محدود کرد.

️سهامی خاص

در هنگام ثبت و تغییرات، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص آزاد است اما میشه توی اساسنامه این نوع شرکت نقل و انتقال رو محدود کرد که تفاوتش با شرکت سهامی عام کاملا مشخصه

️تعاونی

در هنگام ثبت و تغییرات، نقل و انتقال سهام در شرکت تعاونی آزاد است اما محدودیت پذیر هم هست.

️مسئولیت محدود

در هنگام ثبت و تغییرات، نقل و انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود با موافقت سه چهارم صاحبان سرمایه شرکت که باید اکثریت عددی رو هم داشته باشن، نقل و انتقال با تنظیم سند رسمی انجام میشه.

 

در شرکت های ️تضامنی،نسبی مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی به شرط موافقت اکثریت آراء انجام میشه اما در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهامی در نقل و انتقال سرمایه خود آزاد هستند.