آیا میدانید اسم شرکت تضامنی چگونه باید باشد؟

قوانین تجارت

آیا میدانید اسم شرکت تضامنی چگونه باید باشد؟
آیا میدانید اسم شرکت تضامنی چگونه باید باشد؟

طبق قانون تجارت، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی ) بهمراه حداقل اسم یکی از شرکا بیاد. در صورتیکه اسم شرکت شامل اسامی همۀ شرکا نباشه، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که نوشته میشه عبارتی مثل (وشرکا) یا (و برادران) قید شه. مثل شرکت بازرگانی فرشچیان و شرکا.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید