رادیو شرکت داران – قسمت ۱۳

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۳

 

 


⭕️⭕️⭕️ قسمت سيزدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?شركت هاي هلدينگ و نحوه ثبت آنها٠٠:٠٢:٤٥

٣.?شعبه و تفاوت آن با نمايندگي ٠٠:٠٤:٢٨

٤.?تبديل شركت تضامني به شركت سهامي ٠٠:٠٦:١٤

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:٠٨:٣٠

لطفا به این محتوا امتیاز دهید