رادیو شرکت داران – قسمت ۸

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۸

 


⭕️⭕️⭕️ قسمت هشتم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?حقوق مالكيت معنوي ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?روش هاي حساب كردن ماليات ٠٠:٥:٠١

٤.?پروانه ي بهره برداري ٠٠:٠٦:٥٧

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:٠٩:٢٣

لطفا به این محتوا امتیاز دهید