آیا میدانید انحلال شرکت تضامنی به چه صورتی انجام می گیرد؟

طبق قانون تجارت، توی موارد زیر شرکت تضامنی منحل میشه:
الف)وقتی شرکت به هدفی که داشته برسه یا اون هدف دست نیافنی باشه و یا وقتی شرکت برای مدت خاصی تشکیل شده باشه و اون مدت تموم بشه، یا شرکت ورشکست بشه.
ب) درصورت رضایت همه شرکا؛
ج)درصورتیکه هریک از شرکا به دلایلی انحلال شرکت رو از دادگاه بخواد و دادگاه دلایل اون رو قابل قبول بدونه حکم به انحلال شرکت میده.
د)درصورت فسخ یکی از شرکا طبق موارد قانونی؛
ه)ورشکستگی یکی از شرکا طبق موارد قانونی؛
و)درصورت فوت یا محجوریت (کسی که ازبرخی امور منع قانونی شده) یکی از شرکا مطبق موارد قانونی؛
تبصره- در مورد بند (ج) اگر دلایل انحلال مربوط به یک یا چند شریک مشخص باشه، دادگاه میتونه رأی اخراج اون شریک یاچند شریک مشخص رو بده.
فسخ شرکت در صورتی امکان داره که این حق در اساسنامه به شرکا داده شده باشه، و موجب ضرر زدن نشه. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل به صورت کتبی به شرکا داده بشه.
اگر طبق اساسنامه سال به سال به حساب شرکت رسیدگی میشه، فسخ شرکت درهمین زمان باید انجام بشه.
در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی انجام میشه، که مدیر تصفیه کتباٌ تقاضای انحلال شرکت رو کرده باشه، و از این تقاضا شش ماه گذشته باشه، و شرکت در طی این مدت مدیر تصفیه رو از انحلال منصرف نکرده باشه. در صورت فوت یکی از شرکا ادامه کار شرکت بستگی به نظر سایر شرکا و وراث متوفی داره. اگر همه شرکا تصمیم به ادامه کار شرکت گرفتن، ورثه هم تا یک ماه از تاریخ فوت فرصت دارن رضایت یا عدم رضایت خودشون رو راجع به بقای شرکت کتباٌ اعلام کنن. ورثه درصورت موافقت به ادامه بقای شرکت، در سود و زیان شریکند ولی در صورت عدم رضایت، تا زمان گفته شده در سود شریکن ولی در ضرر شریک نیستن.
سکوت ورثه تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایتشون برای بقا شرکته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *