آیا میدانید شرکت تعاونی عام چیه؟

قوانین تجارت

آیا میدانید شرکت تعاونی عام چیه؟
آیا میدانید شرکت تعاونی عام چیه؟

شرکت تعاونی عام
شرکتی که عضویت در اون برای همه آزاد باشه، یا مؤسسین شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام اون رو به عموم عرضه کنن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید