می‌دونی در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام میگیره؟

اگه اختراع قبول بشه،…..   ثبت اختراع آگهی میشه

بعد ازآگهی، یک نسخه از روزنامه به اداره‌ی مالکیت صنعتی ارائه میشه

گواهینامه‌ی ثبت اختراع، در این اداره، کامل میشه …..

و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه‌ی اختراع، به متقاضی یا وکیل قانونیش ارائه میشه .

این نسخه ، … ضمیمه داره ……

قیطان کشی شده

امضای مدیر کل و مهر اداره‌ی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، هم داره .

 

اگه اختراع رد بشه، کتبا به متقاضی یا وکیل قانونیش ابلاغ میشه.

در این صورت متقاضی یا وکیل قانونیش،  میتونه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، برای دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، به مراجع قضایی تهران اقدام کنه.

اگه در این ۱۰ روز اقدام نکنه، دیگه نمیتونه ادعایی در این زمینه داشته باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *