آیا میدانید مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص چیست؟

برای ثبت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص،ارائهی اظهارنامه و مدارک زیر به اداره ثبت شرکتها الزامیه:
۱-صورت جلسۀ مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه رو تصویب کرده و یا اجازه افزایش سرمایه رو به هیئت مدیره داده، که در این صورت صورتجلسه هیئت مدیره ــ که افزایش سهام توی اون تصویب شده ــ باید ارائه بشه.
۲-یک نسخه از روزنامهای که آگهی افزایش سهام توی اون درج شده باشه.
۳-اظهارنامهای که در اون فروش کلیه سهام جدید اعلام شده باشه، ودر صورتیکه این سهام امتیازاتی هم داشته باشه، این امتیازات همراه با دلیل توی اون ذکر بشه.
۴-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشه، باید تمام قسمت غیرنقد تحویل داده بشه و با رعایت مقررات به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسه، یک نسخه از صورتجلسه مجمع فوقالعاده هم باید به اداره ثبت تحویل بشه.
تبصره- اظهارنامههایی که گفته شد همه باید به امضای کلیه اعضای هیئتمدیره رسیده باشن. مبالغی که به حساب افزایش سرمایه واریز میشن تا قبل از اینکه افزایش سرمایه ثبت نشه، امکان برداشت و یا انتقال به حساب دیگه ای نداره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *