میدونی عضو ناظر چه وظایفی داره، و بر چه اساسی تعیین میشه؟

آیا میدانید؟

میدونی عضو ناظر چه وظایفی داره، و بر چه اساسی تعیین میشه؟

میدونی عضو ناظر چه وظایفی داره،… و بر چه اساسی تعیین میشه؟

عضو ناظر، کارش اینه که ورشکستگی و سرعت جریانش رو بررسی کنه .

در حکمی که به وسیله ی اون ،… ورشکستگی تاجر اعلام می شه…  محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین میکنه.

ناظر … تمام منازعات ناشی از ورشکستگی ، که حل  و بررسیش به عهده ی محکمه ست … گزارش میده .

فقط در مواردی که قانون معرفی کرده میشه از ناظر شکایت کرد .

مرجع شکایت هم ، محکمه است که ناظر رو معین کرده .

محکمه همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را بجای او بذاره .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید