مطالب آموزشی

فیلم ها

پادکست ها

نکات کلیدی شرکت غیر فعال

نکات کلیدی شرکت غیر فعال

میدونی هفت تا نکته کلیدی برای شرکتی که کار نمیکنه چیه؟ رسانه شرکت داران

مشاهده بیشتر
موضوعات و ارگانهای مربوط به مجوز

موضوعات و ارگانهای مربوط به مجوز

چه موضوعاتی از ارگانهای مربوطه مجوز می خواهند؟
با رسانه شرکت داران همراه باشید.

مشاهده بیشتر
معرفی مشاورین شرکت داران

معرفی مشاورین شرکت داران

می‌خواستم برند و شرکتم رو ثبت کنم که یه سایت پیدا کردم به اسم مشاورین شرکت داران.

پر از فیلم آموزشی و انیمیشن

مشاهده بیشتر
مدارک لازم برای ثبت برند یا علامت

مدارک لازم برای ثبت برند یا علامت

مدارک لازم برای ثبت برند یا علامت با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر
ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر
ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران

ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران

چه شرکتهایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟ رسانه شرکت داران
مشاهده بیشتر
امتیازات ثبت در مناطق آزاد

امتیازات ثبت در مناطق آزاد

مهمترین امتیازات ثبت در مناطق آزاد چیست؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر
ثبت شرکت چقدر زمان می بره؟

ثبت شرکت چقدر زمان می بره؟

ثبت شرکت چقدر زمان می بره؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر
زمان ثبت جابجایی و ورود و خروج شرکا

زمان ثبت جابجایی و ورود و خروج شرکا

ثبت جابجایی و ورود و خروج شرکا چقدر زمان می بره؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید
مشاهده بیشتر
زمان ثبت طرح صنعتی و اشکال هندسی

زمان ثبت طرح صنعتی و اشکال هندسی

ثبت طرح صنعتی و اشکال هندسی چقدر زمان می بره؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر
ثبت تغییرات و صورت جلسات چقدر زمان می بره؟

ثبت تغییرات و صورت جلسات چقدر زمان می بره؟

ثبت تغییرات و صورت جلسات چقدر زمان می بره؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر
ثبت برند چقدر زمان می بره؟

ثبت برند چقدر زمان می بره؟

ثبت برند چقدر زمان می بره؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید

مشاهده بیشتر