مطالب آموزشی

فیلم ها

پادکست ها

شخصیت حقوقی شرکت ها

شخصیت حقوقی شرکت ها

شرکت های تجاری نسبت به شرکت های مدنی،یک ویژگی  مشترک دارند

مشاهده بیشتر
انواع شرکت تجاری

انواع شرکت تجاری

شرکت های اشخاص:در این نوع شرکت ها مهم اعتبار و شخصیت شرکاست

مشاهده بیشتر
تسلیم گواهینامه اختراع

تسلیم گواهینامه اختراع

طبق قانون بعد از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت اون باید طی مدت ۳۰

مشاهده بیشتر
شرکتهای حسابداری

شرکتهای حسابداری

در ثبت شرکت در زمینه ی کارهای  حسابداری،…..  حداقل یکنفر از اعضا….

مشاهده بیشتر
سهم و ورقه سهم

سهم و ورقه سهم

سهم یک مفهوم انتزاعیه….  غیرقابل لمس و رویته….قسمتی از

مشاهده بیشتر
حق تقدم

حق تقدم

وقتی میخوایم افزایش سرمایه بدیم ، صاحبان سهام شرکت، موقع خرید سهام جدید

مشاهده بیشتر
معافیت مالیاتی منطقه آزاد 

معافیت مالیاتی منطقه آزاد 

در حالت کلی، طبق موضوع ماده ۱۱ از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب

مشاهده بیشتر
تفویض اختیار

تفویض اختیار

تفویض اختیار ،  یکی از رایج‌ترین واژه‌ها در حوزه مدیریته. رسانه شرکت داران

مشاهده بیشتر
اخطار رفع نواقص اظهارنامه

اخطار رفع نواقص اظهارنامه

اگر بعد از بررسی اظهارنامه وضمایم اون، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه…

مشاهده بیشتر
بررسی و اعلام وصول اظهارنامه

بررسی و اعلام وصول اظهارنامه

بررسی اظهارنامه اختراع :طبق قانون ثبت اختراعات وغیره، اداره مالکیت صنعتی

مشاهده بیشتر
انتقال و ثبت اظهارنامه

انتقال و ثبت اظهارنامه

طبق قانون ثبت اختراعات وغیره، انتقال حق مالکیت ناشی از ارائۀ اظهارنامه…

مشاهده بیشتر
تقاضای حق تقدم اختراع

تقاضای حق تقدم اختراع

طبق قانون ثبت اختراعات، متقاضی میتونه  به وسیلۀ یک اعلامیه حق تقدم…

مشاهده بیشتر