مفاهیم ابتدایی کار

اگر از مفاهیم کار ، تجارت ثبت شرکت و … تاکنون هیچ آشنایی ندارید از اینجا شروع کنید !

فعالیت شرکت

فعالیت شرکت

مشاهده بیشتر
روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

مشاهده بیشتر
تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت

مشاهده بیشتر
شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

مشاهده بیشتر
مدیر عامل رییس هیات مدیره

مدیر عامل رییس هیات مدیره

مشاهده بیشتر
انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مشاهده بیشتر
حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
اساسنامه

اساسنامه

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

مشاهده بیشتر
تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر

لیست سرتیتر کل مطالب

 • 1 - شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت
 • 2 - روزنامه های کثیرالانشار و دفاتر در شرکت های سهامی خاص
 • 3 - مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا
 • 4 - جلسات هیات مدیره – تایین سمت اعضا -دارندگان حق امضا
 • 5 - نقل و انتقال سهام با نام و بی نام در شرکت های سهامی خاص
 • 6 - حد نصاب ها در شرکت های سهامی خاص
 • 7 - روزنامه رسمی
 • 8 - افزایش سرمایه و جابه جایی سهامداران
 • 9 - مدیر عامل رییس هیات مدیره
 • 10 - صورت جلسات و تصمیمات در شرکت های سهامی خاص
 • 11 - شرکت سهامی خاص چیست ؟
 • 12 - سهام در شرکت های سهامی خاص
 • 13 - افزایش سرمایه در غیاب شرکا
 • 14 - انحلال در شرکت های با مسولیت محدود
 • 15 - سرمایه و سهام در شرکتهای سهامی خاص
 • 16 - شرکت های با مسولیت یا محدود یا لیمیتت کمپانی
 • 17 - سمت ها در شرکت های سهامی خاص
 • 18 - افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • 19 - بازرسین در شرکت های سهامی خاص
 • 20 - اساسنامه
 • 21 - JOINT – NATURE
 • 22 - انحلال شرکت مجمع عمومی فوق الاده
 • 23 - تعیین نام شرکت
 • 24 - حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود
 • 25 - فعالیت شرکت
 • 26 - حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده
 • 27 - کنسریوم – Joint -Holding
 • 28 - چرا شرکت ثبت می کنیم
 • 29 - تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود
 • 30 - افزایش سرمایه از طریق مطالبات
 • 31 - حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی
 • 32 - سمت ها و هیات مدیره
 • 33 - تعداد شرکا در شرکت های با مسولیت محدود
 • 34 - تفاوت شرکت های با مسولیت محدود و شرکت های سهامی خاص در چیست ؟