مفاهیم ابتدایی کار

اگر از مفاهیم کار ، تجارت ثبت شرکت و … تاکنون هیچ آشنایی ندارید از اینجا شروع کنید !

فعالیت شرکت

فعالیت شرکت

مشاهده بیشتر
روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

مشاهده بیشتر
تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت

مشاهده بیشتر
شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

مشاهده بیشتر
مدیر عامل رییس هیات مدیره

مدیر عامل رییس هیات مدیره

مشاهده بیشتر
انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مشاهده بیشتر
حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
اساسنامه

اساسنامه

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

مشاهده بیشتر
تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر

لیست سرتیتر کل مطالب

 • 1 - حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی
 • 2 - فعالیت شرکت
 • 3 - انحلال شرکت مجمع عمومی فوق الاده
 • 4 - حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود
 • 5 - سهام در شرکت های سهامی خاص
 • 6 - افزایش سرمایه در غیاب شرکا
 • 7 - افزایش سرمایه و جابه جایی سهامداران
 • 8 - شرکت سهامی خاص چیست ؟
 • 9 - تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود
 • 10 - افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • 11 - مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا
 • 12 - روزنامه های کثیرالانشار و دفاتر در شرکت های سهامی خاص
 • 13 - روزنامه رسمی
 • 14 - JOINT – NATURE
 • 15 - چرا شرکت ثبت می کنیم
 • 16 - اساسنامه
 • 17 - سرمایه و سهام در شرکتهای سهامی خاص
 • 18 - حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده
 • 19 - شرکت های با مسولیت یا محدود یا لیمیتت کمپانی
 • 20 - افزایش سرمایه از طریق مطالبات
 • 21 - حد نصاب ها در شرکت های سهامی خاص
 • 22 - نقل و انتقال سهام با نام و بی نام در شرکت های سهامی خاص
 • 23 - بازرسین در شرکت های سهامی خاص
 • 24 - تعداد شرکا در شرکت های با مسولیت محدود
 • 25 - شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت
 • 26 - کنسریوم – Joint -Holding
 • 27 - تفاوت شرکت های با مسولیت محدود و شرکت های سهامی خاص در چیست ؟
 • 28 - جلسات هیات مدیره – تایین سمت اعضا -دارندگان حق امضا
 • 29 - صورت جلسات و تصمیمات در شرکت های سهامی خاص
 • 30 - سمت ها در شرکت های سهامی خاص
 • 31 - سمت ها و هیات مدیره
 • 32 - تعیین نام شرکت
 • 33 - مدیر عامل رییس هیات مدیره
 • 34 - انحلال در شرکت های با مسولیت محدود