مفاهیم ابتدایی کار

اگر از مفاهیم کار ، تجارت ثبت شرکت و … تاکنون هیچ آشنایی ندارید از اینجا شروع کنید !

فعالیت شرکت

فعالیت شرکت

مشاهده بیشتر
روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

مشاهده بیشتر
تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت

مشاهده بیشتر
شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

مشاهده بیشتر
مدیر عامل رییس هیات مدیره

مدیر عامل رییس هیات مدیره

مشاهده بیشتر
انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مشاهده بیشتر
حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
اساسنامه

اساسنامه

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

مشاهده بیشتر
تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر

لیست سرتیتر کل مطالب

 • 1 - افزایش سرمایه از طریق مطالبات
 • 2 - تفاوت شرکت های با مسولیت محدود و شرکت های سهامی خاص در چیست ؟
 • 3 - JOINT – NATURE
 • 4 - شرکت های با مسولیت یا محدود یا لیمیتت کمپانی
 • 5 - بازرسین در شرکت های سهامی خاص
 • 6 - انحلال شرکت مجمع عمومی فوق الاده
 • 7 - فعالیت شرکت
 • 8 - سمت ها در شرکت های سهامی خاص
 • 9 - صورت جلسات و تصمیمات در شرکت های سهامی خاص
 • 10 - تعداد شرکا در شرکت های با مسولیت محدود
 • 11 - چرا شرکت ثبت می کنیم
 • 12 - افزایش سرمایه در غیاب شرکا
 • 13 - تعیین نام شرکت
 • 14 - مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا
 • 15 - شرکت سهامی خاص چیست ؟
 • 16 - افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • 17 - روزنامه های کثیرالانشار و دفاتر در شرکت های سهامی خاص
 • 18 - حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود
 • 19 - حد نصاب ها در شرکت های سهامی خاص
 • 20 - افزایش سرمایه و جابه جایی سهامداران
 • 21 - جلسات هیات مدیره – تایین سمت اعضا -دارندگان حق امضا
 • 22 - مدیر عامل رییس هیات مدیره
 • 23 - کنسریوم – Joint -Holding
 • 24 - سهام در شرکت های سهامی خاص
 • 25 - سمت ها و هیات مدیره
 • 26 - انحلال در شرکت های با مسولیت محدود
 • 27 - اساسنامه
 • 28 - تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود
 • 29 - نقل و انتقال سهام با نام و بی نام در شرکت های سهامی خاص
 • 30 - حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده
 • 31 - حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی
 • 32 - شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت
 • 33 - سرمایه و سهام در شرکتهای سهامی خاص
 • 34 - روزنامه رسمی