مفاهیم ابتدایی کار

اگر از مفاهیم کار ، تجارت ثبت شرکت و … تاکنون هیچ آشنایی ندارید از اینجا شروع کنید !

فعالیت شرکت

فعالیت شرکت

مشاهده بیشتر
روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

مشاهده بیشتر
تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت

مشاهده بیشتر
شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت

مشاهده بیشتر
مدیر عامل رییس هیات مدیره

مدیر عامل رییس هیات مدیره

مشاهده بیشتر
انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

انحلال در شرکت های با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا

مشاهده بیشتر
حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود

مشاهده بیشتر
اساسنامه

اساسنامه

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی

مشاهده بیشتر
حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده

مشاهده بیشتر
تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود

مشاهده بیشتر

لیست سرتیتر کل مطالب

 • 1 - سرمایه و سهام در شرکتهای سهامی خاص
 • 2 - روزنامه های کثیرالانشار و دفاتر در شرکت های سهامی خاص
 • 3 - شرکت سهامی خاص چیست ؟
 • 4 - افزایش سرمایه در غیاب شرکا
 • 5 - روزنامه رسمی
 • 6 - صورت جلسات و تصمیمات در شرکت های سهامی خاص
 • 7 - حد نصاب ها در شرکت های سهامی خاص
 • 8 - سمت ها در شرکت های سهامی خاص
 • 9 - اساسنامه
 • 10 - سهام در شرکت های سهامی خاص
 • 11 - سمت ها و هیات مدیره
 • 12 - JOINT – NATURE
 • 13 - تعیین نام شرکت
 • 14 - شرکت هایی با موضوع نیاز به مجوز ثبت
 • 15 - افزایش سرمایه از طریق مطالبات
 • 16 - جلسات هیات مدیره – تایین سمت اعضا -دارندگان حق امضا
 • 17 - حضور ۱۰۰ ٪ شرکا در مسولیت محدود
 • 18 - تفاوت شرکت های با مسولیت محدود و شرکت های سهامی خاص در چیست ؟
 • 19 - کنسریوم – Joint -Holding
 • 20 - تعقییرات در شرکتهای با مسولیت محدود
 • 21 - چرا شرکت ثبت می کنیم
 • 22 - شرکت های با مسولیت یا محدود یا لیمیتت کمپانی
 • 23 - مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره خارج از شرکا
 • 24 - افزایش سرمایه و جابه جایی سهامداران
 • 25 - انحلال شرکت مجمع عمومی فوق الاده
 • 26 - مدیر عامل رییس هیات مدیره
 • 27 - انحلال در شرکت های با مسولیت محدود
 • 28 - بازرسین در شرکت های سهامی خاص
 • 29 - حد نصاب ها در مجمع عمومی عادی
 • 30 - فعالیت شرکت
 • 31 - نقل و انتقال سهام با نام و بی نام در شرکت های سهامی خاص
 • 32 - تعداد شرکا در شرکت های با مسولیت محدود
 • 33 - افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • 34 - حد نصاب ها در مجمع عمومی فوقالاده