آیا میدانید که  میشه گواهی اختراع رو باطل کرد یا نه؟

آیا میدانید؟

آیا میدانید که  میشه گواهی اختراع رو باطل کرد یا نه؟
باید بدونی که  میشه گواهی اختراع رو باطل کرد یا نه؟

ابطال گواهی اختراع :

بله.

در حقوق داخلی ایران ،… بر اساس ماده ۳۷ قانون ثبت علایم و اختراعات،..

هر ذی نفعی می تونه به دادگاه عمومی  رجوع کنه … و تقاض کنه که نامه ی ابطال  ورقه اختراعش رو بگیره .فقط کافیه یه عریضه به دادگاه بنویسه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید