موضوع شرکت گاز

خرید ، فروش و توزیع فرآورده های نفتی اعم از بنزین، گازوئیل. احداث جایگاه های سوخت و CNG . تعمیرات و نگهداری فنی جایگاه های

موضوع شرکت موسسه حقوقی بدون مجوز

اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﺎﻟﺖ از طﺮﯾﻖ وﮐﻼی دارای ﭘﺮواﻧﻪ وکالت ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزهای ﻻزم.

موضوع شرکت ورزشی

برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی در رشته های مختلف ورزشی در داخل کشور ارائه کلیه خدمات ورزشی، ارائه مشاوره در زمینه تجهیز سالنهای ورزشی،

موضوع شرکت صنایع غذایی

طراحی، تولید، ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی ، طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید  صنایع غذایی و قطعات صنعتی و اتوماسیون، مشاوره در

موضوع شرکت پژوهشی و مطالعاتی شهری

انجام کلیه خدمات مشاوره ای، مطالعاتی در زمینه های شهر سازی، معماری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی گردشگری و آمایش سرزمین،

موضوع شرکت مدیریت کیفیت، و پروژه

ارائه کلیه خدمات مدیریتی اعم از  مدیریت پروژه  MC، مدیریت پیمان، و پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک در کلیه مراحل پروژه ،  پیش

موضوع شرکت خدمات شهری و جاده ای

طراحی، احداث و ایجاد و نصب و اجرا و مشاوره و انجام امور پیمانکاری و ساختمانی و عمرانی، پی ریزی ، نهر سازی، جدول کشی،

باز کردن چت
مشاوره در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی بهتون میتونم بکنم؟