آیا میدانید نحوۀ اداره شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

قوانین تجارت

آیا میدانید نحوۀ اداره شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟
آیا میدانید نحوۀ اداره شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

طبق قانون تجارت، شرکت­ با مسئولیت محدود، به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب میشن اداره میشه. بنابراین لزومی نداره که مدیران شرکت، از شرکا باشن و می تونن از افرادی در خارج از شرکت هم انتخاب بشن. مدیران شرکت با مسئولیت محدود می تونن برای مدت محدود مثل دو یا سه سال، یا برای یک مدت نامحدود انتخاب بشن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید