محاسن و معایب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قوانین تجارت

محاسن و معایب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
محاسن و معایب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده مالیات :اولین حسن کنترل فراریان مالیاتیه. یعنی مشاغلی که به راحتی تحت پوشش مالیات نبودند.
و دومین حسن ش اینکه نظام مالیاتی قوی میشه و به دولت کمک میشه.
به این کار این است که اگر نظارت خوبی روی این کار انجام نشه، باعث ایجاد تورم میشه، چون قیمت تمام شده رو در تک تک مراحل تولید بالا میبره


لطفا به این محتوا امتیاز دهید