مطالعات و بررسیهای لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی، شناسایی محلی (حفر گمانه اکتشافی، آزمایشهای محلی) و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ، تجزیه و تحلیل نتایج و ارایه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین و مشخصات آن جهت طراحی، آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، آسفالت و غیره) جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشار خاک و دیوارهای حایل. مطالعات، بررسی و آزمایشهای مربوط به شناخت زمین، تهیه نقشه و پروفیلهای زمین شناسی در مقیاسهای مختلف، تهیه گزارشهای لازم، تهیه نقشه های زمین شناسی- مخاطرت زمین شناسی- زمین ریخت شناسی مهندسی- لرزه زمین ساخت- زمین ریخت شناسی- زمین شناسی زیست محیطی و آب زمین شناسی و انجام پیمایش ها- نمونه برداری و حفاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *