دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی فروش بلیط مسافرت ذخیره مکان و هرگونه اقدام مقتضی مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نمایند. هرگونه نقل و انتقال سهام، ایجاد و حذف یا قبول نمایندگی یا شعبه در هر نقطه از کشور و یا خارج از کشوذ و هرگونه تغییر نام در مفاد اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده در اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انتقال سهام و همچنین انتقال مرکز اصلی شرکت و تغییر مدیرعامل می بایست با رعایت قوانین و مقررات و اعلام کتبی سازمان هواپیمایی کشوری انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *