بعد از انحلال شرکت مدیر تصفیه میتونه استعفا بده؟

قوانین تجارت

بعد از انحلال شرکت مدیر تصفیه میتونه استعفا بده؟
بعد از انحلال شرکت مدیر تصفیه میتونه استعفا بده؟

مدیر تصفیه فقط در صورتی که در مجمع عمومی عادی ، صاحبان سهام شرکت را دعوت کنه

و برای خودش جانشین تعیین کنه میتونه استعفا بده،و گرنه امکان نداره.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید