از عوامل اساسی و ابتدایی برای ثبت شرکت انتخاب اسم شرکت می باشد که برای این امر باید شرایط و ضوابط مربوط به آن را رعایت کنید تا نام مربوطه مورد تایید واقع گردد .
برای جلوگیری از هزینه های اضافی و مجدد در ثبت شرکت ها بهتر است تا با اطلاعات تکمیل و آگاهی کامل نسبت به انتخاب اسم شرکت اقدام نمایید .

به دلیل روی آوردن بسیاری از کار فرمایان به امور ثبتی من جمله ثبت شرکت ، طی سالیان گذشته انتخاب اسم شرکت نسبت به گذشته دشوار تر شده است چرا که شمار شرکت های ثبت شده افزایش پیدا کرده است .
و این درحالی است که امکان ثبت نام های تکراری در شرکت ها وجود ندارد و باید توجه داشته باشید تا نام مشابه نیز انتخاب نگردد .

انتخاب اسم شرکت بسیار ساده بوده ولی در عین حال ملزم به در نظر گرفتن برخی نکات و ضوابط قانونی می باشید .
بهتر است انتخاب اسم شرکت ، با دقت و در نظر گرفتن موضوع و گستره فعالیتی تان باشد چراکه نام انتخابی تاثیر به سزایی در بازار یابی ، به خاطر ماندن محصول یا خدمات در ذهن مشتریان و تبلیغات شرکت خواهد داشت .

اسم شرکت

قوانین انتخاب اسم شرکت

 • نام انتخابی باید متناسب با شئونات اسلامی باشد و با آن منافات نداشته باشد .
 • توجه داشته باشید نام مربوطه باید ریشه فارسی داشته باشد ، لاتین نباشد و از معادل های فارسی کلمه به جای کلمات لاتین استفاده نمود .
 • زمانی که دو اسم فارسی تداعی کننده یک لغت بیگانه باشد در این صورت امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت .
 • اگر بخواهید در اسم شرکت از اعداد بکار بگیرید باید آن را به صورت حروف عنوان نمایید .
 • بهره گیری از عناوین و اسامی شاهد ، ایثار گر و … که مربوط به سازمان ها و ارگان های خاص و دولتی می باشد ، قابل ثبت نمی باشد مگر در مواردی که مجوز از سازمان مربوطه اتخاذ گردیده باشد .
 • نام های تک سیلابی برای شرکت ها دیگر به ثبت نمی رسند لذا بهتر است برای انتخاب اسم شرکت از سه سیلاب و بیشتر به کار گرفته شود .
 • نام انتخابی باید شامل اسامی خاص باشد .
 • در انتخاب اسم شرکت نباید از نام و اسامی شعرا و نویسندگان عصر حاضر بهره گرفته شود .
 • یکی از مهم ترین عواملی که باید در نظر گرفت ، تکراری نبودن نام انتخابی می باشد چنانچه دو روش برای استعلام اسم شرکت ها وجود دارد که بیشتر در مورد آن ها توضیح خواهیم داد .

استعلام پیش از انتخاب اسم شرکت

پیش از انتخاب نام بهتر است برای جلوگیری از صرف وقت و هزینه های اضافی اقدام به استعلام نام تجاری برای شرکت نمایید .
برای استعلام اسم شرکت دو روش وجود دارد .

روزنامه رسمی

با مراجعه به سامانه روزنامه رسمی به آدرس https://www.rrk.ir  وارد نمودن نام مورد نظر در بخش آگهی های قانونی روزنامه رسمی ، اگر شرکتی به آن نام ثبت شده باشد نمایش داده خواهد شد .
لازم به ذکر است در این سامانه تمامی آگهی های مربوط به شرکت من جمله آگهی تاسیس و هرگونه تغییرات شرکت ها قابل مشاهده می باشد .

سامانه شناسه ملی

روش دیگر استعلام اسم شرکت از طریق مراجعه به سامانه شناسه ملی به آدرس https://ilenc.ssaa.ir می باشد که پس از وارد نمودن اسم شرکت می توانید از تکراری بودن یا نبودن نام مورد نظر اطمینان حاصل نمایید .

در این سامانه تمامی اطلاعات کلی مربوط به شرکت مانند شناسه ملی ، شماره ثبت تاریخ آخرین تغییرات ، آخرین آدرس و کد پستی شرکت و هم چنین وضعیت شرکت یعنی فعال بودن یا تعلیق شرکت عنوان می گردد .

اسم شرکت

نمونه هایی از نامهای منتخب برای اسم شرکت
 • پیشنهاد اسم شرکت با الف
 • پیشنهاد اسم شرکت با ب
 • پیشنهاد اسم شرکت با پ
 • پیشنهاد اسم شرکت با ت
 • پیشنهاد اسم شرکت با ج
 • پیشنهاد اسم شرکت با چ
 • پیشنهاد اسم شرکت با خ
 • پیشنهاد اسم شرکت با د
 • پیشنهاد اسم شرکت با ر
 • پیشنهاد اسم شرکت با ز
 • پیشنهاد اسم شرکت با س
 • پیشنهاد اسم شرکت با ش
 • پیشنهاد اسم شرکت با ف
 • پیشنهاد اسم شرکت با ک
 • پیشنهاد اسم شرکت با گ
 • پیشنهاد اسم شرکت با م
 • پیشنهاد اسم شرکت با ن
 • پیشنهاد اسم شرکت با و
 • پیشنهاد اسم شرکت با ه
 • پیشنهاد اسم شرکت با ی

پیشنهاد اسم شرکت با الف

نام مفهوم نام مفهوم
آبادان خرم و باصفا آبتین نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آبدوس نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آبستا اوستا
آتروپات نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان) آترین نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
آتش فروغ و روشنایی آخشیج نماد، عنصر
آدُر آذر، آتش آدُرباد نام موبد موبدان دوران شاپور
آذر بُرزین نام موبدی بوده آذر بُرزین نام موبدی بوده
آذرآیین  نام پسر آذرساسان آذرباد نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
آذربُد نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند آذربود موبدی در زمان یزدگرد
آذرپَژوه پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش آذرپناه نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان
آذرخش صاعقه، برق آذرفر در اوستا به دارنده فرآذر
آذرکیوان از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ آذرمهر نام موبدی است در زمان کواد
آذرنوش در اوستا به دوست‌دار فرهنگ آذین  زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
آراستی نام عموی زرتشت و پدر میدیوماه آرتمیس نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه از دودمان هخامنشیان
آرتین  نام هفتمین پادشاه ماد آرش پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آرمان آرزو، خواسته آرمین آرامش، آسودگی
آریا اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش آریامن نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آریامنش  نام پسر داریوش آریامهر دارنده مهر ایران
آرتاباز از نامهای برگزیده آریوبَرزَن دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آزاد نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده آزاد منش راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی
آزادمهر  از نام های برگزیده آژمان بی زمان
آسا نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده آستیاک نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
آونگ  آویخته، نگهدارنده آویز  آویختن، نگهداری
آیریک نام نیای یازدهم اشوزرتشت اَبدَه بی آغاز
اَبیش بی رنج اپرنگ نام پسر سام
اَپروَند دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند اَپروَیژ  پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
اَپیوه نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی اَترس دلیر، بی ترس
اَرتان  راستگو. نام پسر ویشتاسب ارج ارزنده. نام یکی از نیاکان زرتشت
ارجاسب اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش ارجمند با ارزش
ارد نام چند پادشاه اشکانی و بزرگترین فیلسوف جهان امروز حکیم ارد بزرگ اردشیر نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
اردلان از واژه ارد ایرانی است اردوان در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است
ارژنگ  نام سالار مازندران ارشا راست و درست
ارشاسب دارنده اسبهای نر اَرشام پسر عموی داریوش بزرگ
اَرشان نام نیای داریوش بزرگ ارشک نام نخستین پادشاه اشکانی
اَرشَن  نام برادر کاووس اروتَدنر نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار
اروَند شریف- نجیب. نام پدر لهراسب اُزیرن  گاه پسین
اسپاد دارنده سپاه نیرومند اسپنتمان نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
اسپهبُد نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان اسفندیار نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
اشا راستی ، درستی ، راه خوشبختی اشاداد  داده پاکی و پارسایی
اشتاد راستی اشکان نام سومین نیای پاکر
اُشهن گاه سپیده دم، آغاز روشنایی اَشوداد نام برادر هوشنگ پیشدادی
اشوفْرَوَهَر پاکروان اشومنش پاک منش
افروغ روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان افشین نام سردار ایرانی
اقاقیا درختی با گل های سپید اَگومان بی گمان
البرز کوه بلند. نام پهلوانی است الوند توانا و تیزپا
امید نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد امیدوار نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
اندریمان کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است اَنوش بی مرگ. جاویدان . هم برای دختران و هم پسران بکار می رود آنوش و انوشه
انوشیروان پاکروان، پادشاه ساسانی اَهنَود رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها
اهورا هستی بخش، خداوند اوتانا نام یکی از یاران داریوش
اَوَخشیا بخشاینده اَوَرداد از سرداران کورش بزرگ
اَوَرکام نام پسر داریوش هخامنشی اورمزدیار خدایار، یاور اهورا
اَُورنگ  تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن اُوژن زننده و شکست دهنده دشمن
اوس در اوستا به چم دارنده چشمه ها اوستا دانش، کتاب دینی
اوستانَه نام سردار سغد در زمان هخامنشی اوشَه بامداد و سپیده در اوشهین گاه
اوشیدر پروراننده قانون مقدس ایدون  اینچنین، اینگونه
ایران پناه از نام های برگزیده ایرانپور از نام های برگزیده
ایرانشاه نام یکی از بزرگان ایران ایرانمهر روشنایی ایران
ایرج یاری دهنده آریایی ها ایزد ستایش و ستودن
ایزدیار یار خداوند ایسَدواستَر خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

پیشنهاد اسم شرکت با ب

نام معنی نام معنی
بابک نام پسر ساسان در زمان اشکانیانبَختیار از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز
باتیس نام دژبان غزه در هنگام داریوش سومبَخشا از نام های روزگار هخامنشیان
بادرام کشاورزبَدخشان لعل
باربُد نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویزبدره نام یکی از سرداران خشایار شاه
بامداد نام پدر مزدکبَرازمان بلند اندیشه
بامشاد نام نوازنده نامی در روزگار ساسانیانبَردیا نام پسر کوچک کورش
بامگاه هنگام بامدادبُرزو بلندبالا. نام پسر سهراب
بایگان نگهدارندهبُرزویه نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بخت آفرین نام پدر هیربد شهریاربَرسام نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
بَرَسم شاخه های گیاهیبَرِشنوم پاک و تمیز
بَرمک نام وزیر شیروی ساسانیبُزرگمهر نام مهین دستور انوشیروان دادگر
بَگاداد نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشیبَگاش نام یکی از سرداران هخامنشی
بلاش نام نوزدهمین پادشاه ساسانیبُندار دارنده اصل و بنیاد
بُنشاد شاد بنیادبَهاوند در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
بِهراد نیکی بخشبهرام فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
بَهرامشاه نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتیبِهروز روزگار نیک و خوش
بِهزاد نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زوربِهمرد از نام های برگزیده
بهمن نیک منش. نام پسر اسفندیاربهنام نیک نام
بوبار دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایاربوجه رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی
بوخشا رستگاربیژن نام پسر گیو

پیشنهاد اسم شرکت با پ

ناممعنیناممعنی
پاکدین دین درست، دین پاکپاکروان پاک باطن، نیک نفس
پاکزاد پاک نژاد، نجیبپاکمهر از نام های برگزیده
پالیز کشتزارپَتَه مانی دادگستر
پدرام نام نبیره سام. درود، شادباشپرچم درفش
پَرنگ نام پسر سامپرهام از نام های برگزیده
پرویز شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانیپَریبُرز پَریبُرز
پژدو نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتیپژمان از نام های برگزیده
پَشَنگنام برادر زاده فریدون پیشدادیپشوتَن پیشکش کننده تن یا فداکار
پوروشسبدارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشتپوریا نام یکی از پهلوانان ایران
پولاد نام پسر آزادمرد پسر رستمپویا جوینده
پویان پوییدنپیروز پادشاه ساسانی
پیروزگر پیروز، کامیابپیشداد نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری
پیلتَن پهلوانی بوده از فرزندان رستم زالپیمان مهر، عهد
پارسا پرهیزکارپاساک نام برادر زاده داریوش بزرگ

پیشنهاد اسم شرکت با ت

نام معنینام معنی
تاژ برادر هوشنگ پیشدادیتخشا کوشنده
تَسو واحد زمانتکاپو جستجو
تَنسِر نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکانتَهماسب از بزرگان ملک داراپادشاه ایران
تَهمتَن بزرگ پیکرتهمورس دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
توانا نیرومند، زورمندتور نام پسر شاه فریدون
تورج دلیر و پهلوانتوس نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
تیرداد بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیانتیس نام درختی است
تیگران نام یکی از سرداران خشایار شاه

پیشنهاد اسم شرکت با ج

نام معنانام معنا
جان‌پرور نشاط انگیزجانان دلیرو زیبا
جاوید نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسانجم مخفف جمشید
جمشید از پادشاهان پیشدادیجهانگیر نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

پیشنهاد اسم شرکت با چ

نام معنانام معنا
چالش با ناز و غرورچالیک از بازی‌های کودکان
چلیپا گردونه مهرچوگان ابزار بازی قدیمی
چینوَد چگونه زیستن

پیشنهاد اسم شرکت با خ

نام معنی نام معنی
خدابخش از نام های برگزیدهخداداد از نام های برگزیده
خدایاراز نام های برگزیدهخدیو بلند جایگاه، سرور
خردمند نام یکی از پیروان دستور آذرکیوانخرم شادمان، خوش
خسرو نیک آواز. نام پادشاه ساسانیخشاشه از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب
خشایار شاه دلیر و مردمنشخشنود شاد، شادمان، خوشحال
خورسند راضیخوش‌منش نیک نهاد
خوشنام درستکار، نیکنامخُونیرِث نام یکی از هفت کشور زمین

پیشنهاد اسم شرکت با د

نام معنا نام معنا
داتَه دادگری، قانوندادار دادگر، عادل
دادبان نگهبان قانوندادبه قانون خوب
دادپویه از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیواندادجو جوینده عدل و داد
دادخواه خواستار عدل و داددادرس دادرسنده
دادفر از نام های برگزیدهدادمهر از نام های برگزیده
دادنام از نام های برگزیدهدادوَر دادگر، عادل
دارا دارنده، نام نهمین پادشاه کیانیداراب نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
داریوش نام سومین شاهنشاه هخامنشیداژو سوخته، داغ
داور نام موبدی استدَریز نام داماد داریوش بزرگ
دَسَم فرمانده ده تن سربازدلاور دلیر، قهرمان
دماوند نام سرداری درزمان ساسانیاندهناد از نام های برگزیده
دینشاه یاور و سرور دیندینیار یاری دهنده دین
دیهیم کلاه پادشاهی

پیشنهاد اسم شرکت با ر

نام معنی نام معنی
راتین بخشنده. یکی از سرداران اردشیر دومراد بخشنده
رادمان سخاوتمند . نام سپهدار خسرو پرویزرادمهر مهربخش. نام سردار داریوش سوم
رادین بخشندگیرازقی گل سپید، گونه‌ای انگور
رامتین نام چنگ نواز نامی خسروپرویزرامیار کسی که ایزدرام(شادمانی) یاور اوست
رامین نام یکی از فرزندان کیخسرورپیتون گاه نیمروزی
رَتوشتَر نام برادر بزرگتر اشوزرتشترَتوناک دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی
رَخشان تابان، از سرداران داریوشرَزین واژه پهلوی به چم زورمند
رَسام نام پیکار نگار بهرام گوررستم بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران
رشن نام یکی از مفسران اوستارَشنُو ایزد دادگری و آزمایش
رشنواد نام سپهدار همای بهمنرَنگوشتَر نام برادر بزرگ اشوزرتشت
رها آزادرُهام نام یکی از پهلوانان ایرانی. پسر گودرز
رهی آزاد، رهاروزبِه نام وزیر بهرام گور
روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندرروشن تابان ، درخشان
رویین تن نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانیریوند میوه ریواس

پیشنهاد اسم شرکت با ز

نام معنی نام معنی
زادان نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرونزال نام پدر رستم
زامیاد نگهبان زمینزروان نام خوانسالار انوشیروان ساسانی
زَریر دارنده جوشن زرینزَم نام یکی از پسران غباد ساسانی
زنگه از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانیزَهیر نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی
زَواره پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستمزوپیر یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
زیار نام پدر مردآویچزیگ راه ستاره شناسی

پیشنهاد اسم شرکت با س

نام معنی نام معنی
ساساننام پدر بزرگ اردشیر بابکانسالار پدر زال، پسر نریمان
سام بهدینی از خاندان گرشاسبسامان نام بزرگ زاده بلخ
سَپْرَنگ نام پسر سامسِپنتا مقدس، ورجاوند
سپند ورجاوند و مقدس. اسفندسِپِهر آسمان
سپهرداد داده یا آفریده آسمانسپیدار درخت بلند و راست
ستایش خوب گفتنستُرگ قوی هیکل، نیرومند
سرافراز سربلند، با افتخارسُرایش سرودن
سُرخاب نام پنجمین پادشاه باوندیسُروش گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
سزاوار شایستهسَلم نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی
سهراب تابش سرخ. نام پسر زالسورن دلیر و پهلوان ، توانا
سوشیانت برگزیده دینیسیامک نام پسر کیومرس در شاهنامه
سیاوخش سیاوش، پسر کیکاووسسیاوش نام پسر کیکاووس
سیروس نام کورش به پیکره دیگرسینا یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

پیشنهاد اسم شرکت با ش

نام معنی ناممعنی
شا بهرامنام بهرام گور پادشاه ساسانیشاپور نام دومین شاهنشاه ساسانی
شاخه بخشی از گیاه و درختشاد نام یکی از بزرگان روزگار ساسانیان
شادان شادمان و خشنود. نام پسر برزین. از کارمندان نگارش شاهنامهشادبه از نام های برگزیده
شادفر از نام های دوران هخامنشیشادکام نام برادر فریدون
شادمان خوشحالشادنوش از نام های برگزیده
شاهرخ از نام های برگزیدهشاهروز نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر
شاهین نام یکی از بزرگترین سرداران لشکر ایران در زمان خسرو پرویزشایان سزاوار، شایسته
شایگان گرانمایه، لایقشباروز همه گاه، شبانه روز
شباهنگ مرغ سحر، ستاره بامدادیشباویز پرنده شب پرواز
شتاب چالاکی و سرعتشتابان پرسرعت
شروین نام پسر سرخابشکیبا بردبار
شهاب ستاره بارانشهباز باز سفید و بزرگ
شهداد از نام های برگزیدهشهراد از نام های برگزیده
شهرام از نام های برگزیدهشهران از نام های برگزیده
شهرَوان از نام های برگزیدهشهروز از نام های برگزیده
شهریار فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویزشهزاداز نام های برگزیده
شهسوار دلاور، ماهرشهیار از نام های برگزیده
شیان درختی بلند ، خون سیاووشانشیدفر از نام های برگزیده
شیده نام پسر افراسیابشیدوَر شیدوش
شیردل شجاع، دلیرشیرزاد زاده شیر،بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروا
شیرمرد از نام های برگزیدشیروان از نام های برگزید
شیروَش همانند شیر
شیشَم از ابزار خنیاگری

پیشنهاد اسم شرکت با ف

نام معنی نام معنی
فاتک نام پدر مانی نقاش دوران ساسانیفراز بالا، بلندی
فرازمان از نام های برگزیدهفرازمند از نام های برگزیده
فرامرز نام پسر رستم زالفربُد نگهبان و نگهدار فر
فربود راست و درستفرخ بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
فرداد از نام های برگزیدهفردین پیشرو در دین
فرزاد از نام های برگزیدهفرزام از نام های برگزیده
فرشاد شادبخت و شادمانفرشوشتر یکی از وزیران کی گشتاسب
فرشید نورانی ترفرمنش از نام های برگزیده
فرنام نام یکی از سرداران شاپورفرنوش از نام های برگزیده
فرهاد پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانیفَرََهمند از نام های برگزیده
فَرهود از نام های برگزیدهفرهومند باشکوه و بزرگ
فُرود نام پسر سیاوشفْرََوَرِتیش نام دومین پادشاه ماد
فَرَوَشی فَرَوَهَر، نیروی اهوراییفَرَوَهَر نیروی اهورایی درون انسان
فریان خاندانی از دوستان اشو زرتشتفریبرز نام پسر کیکاووس
فریدون از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریافوکا نوعی درخت بید
فوگان نوشیدنی از دانه جوفولاد از نام های برگزیده
فیروز نام هجدهمین پادشاه ساسانی

پیشنهاد اسم شرکت با ک

نام معنی نام معنی
کاچار سر و سامانکاردار پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی
کارن از نام های برگزیدهکاری تلاشگر
کامبوزیا کمبوجیهکامبیز از نام های برگزیده
کامجو از نام های برگزیده
کامدین از نام های برگزیده
کامران نام دانشمندی زرتشتی اهل شیرازکامکار کامروا، کامران
کاموس نام یکی از سرداران افراسیابکامیاب کامروا، خوشبخت
کامیار کامیاب ، کامرواکاوش جستجو کردن، کاویدن
کاوه نام آهنگر نامی که پادشاهی ضحاک را با کمک فریدون برانداختکاووس از نام های برگزیده
کاویاناز نام های برگزیدهکرتیر نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم
کرکوی از نوادگان سلم، پسر فریدون
کمبوجیه از نام های برگزیده
کورنگ نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادیکوروش بنیانگذار دودمان هخامنشیان
کوسان نام رامشگری استکوشا کوشیدن
کوشان کوشا بودنکوشیار نام یکی از سرداران تبری
کیا بزرگ، صاحب، پادشاهکیافر از نام های برگزیده
کیامرد از نام های برگزیدهکیامنش از نام های برگزیده
کیان جمع کی، پادشاهکیان پوراز نام های برگزیده
کیانزاد از نام های برگزیدهکیانفر از نام های برگزیده
کیانمهر از نام های برگزیدهکیانوش نام برادر شاه فریدون پیشدادی
کیقباد نام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیانکیکاووس پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه کیخسرو کیانی
کیهان جهان، گیتیکیوان نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذرکیوان
کیومرس نام نخستین انسان روی زمین

پیشنهاد اسم شرکت با گ

نام معنی نام معنی
گالوس نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیسگرامی ارجمند، مقدم
گرانمایه پرارزش، پر ارجگرایش گرویدن، پیروی
گَرشاسب در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامهگرگین نام پهلوان نامی ایران
گژدهم از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفریدگژگین از نام های برگزیده
گشتاسب نام پنجمین پادشاه کیانیگشواد نام پهلوانی در شاهنامه
گوارا خوش‌آیند، با مزهگودرز نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس
گیل گرد و پهلوانگیو پهلوان ایرانی

پیشنهاد اسم شرکت با م

نام معنی نام معنی
مازار یکی از سرداران مادی کورشمازنه مازندران در اوستا
مازیار نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستانماکان نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
ماندگار پایدار، ماندنیمانوش نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب
مانی نام پیکر نگار نامی در دوران شاپورماهان نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
ماهر زبر دسماهواراز گوشه‌های موسیقی
ماونداد نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیانمزدا دانای بزرگ، پروردگار
مزدک نام پسر بامداد در دوران ساسانیمشیا نام نخستین مرد در اوستا
منوچهر پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادیمنوشفر نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
مه زاد از نام های برگزیدهمِهراب نام پادشاه کابل و پدر رودابه
مهران یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانیمهربان نگهبان روشنایی و مهر
مهربُرزین دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجممهرپوی از نام های برگزیده
مهرپیکر از نام های برگزیدهمهرجو از نام های برگزیده
مهرداد نام چوپانی که کوروش را پرورش دادمهرزاد زاده مهر
مهرگان جشن ملی ایرانمهرمَس مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان
مهرنوشنام یکی از چهار پسران اسفندیارمهریار از نام های برگزیده
مهیار از نام های برگزیدهمِهرین از نام های برگزیده
مویزدانه خشک انگور

پیشنهاد اسم شرکت با ن

نام معنی نام معنی
نارون نام درختی تنومندناشا دادگر
نامجو جوینده نامنامدار دارنده نام
نامور از نام های برگزیدهناوَرز سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی
نریمان دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانهنَستور نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
نکیسا نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویزنمایان آشکار، هویدا
نوبختاز نام های برگزیده دوران ساسانینوبهار نام نویسنده دساتیر
نوذر یکی از سه پسران منوچهرنوش شهد، عسل ، انگبین
نوش آذر نام پسر آذرافروزنوشی نوشیروان
نوشیروان انوشیروان. از نام های برگزیدهنوید مژده شادمانی
نیسان نی‌زار، محل روییدن نینیک پی خجسته ، خوش قدم
نیکدل از نام های برگزیدهنیکروز سعادتمند، خوشبخت
نیکزاد از نام های برگزیدهنیکنام نیکونام، خوشنام
نیکو خوب، زیبا، نیکو کارنیما نام یکی از شاعران ایرانی
نیو پهلوان و دلیرنیوتیش نام کوچکترین برادر اشو زرتشت

پیشنهاد اسم شرکت با و

نام معنی نام معنی
واته ایزد آب در اوستاوخش روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند
وخش دادآفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشیوخشور پیام آور
ورجاوند مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرامورزم شعله آتش، گرمی آتش
ورساز جوان آراسته و زیباوَرَهرام نماد پیروزی
وَسپار بخشندهوَسنهنام کوهی در اوستا
وفادار از نام های برگزیدهوَلخش بلاش، پادشاه اشکانی
وهامان نام پدر سلمان فارسیوَهمنش خوش منش، نیک منش
وُهومن ریشه اصلی بهمن امروزیویسپرد از بخش‌های اوستا
ویشتاسب نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

پیشنهاد اسم شرکت با ه

ناممعنی نام معنی
هارپارک نام وزیر استیاک آخرین پادشاه مادهامان یکی از درباریان خشایار شاه
هامرز نام سپهسالار خسروپرویز ساسانیهامون از نام های ایرانی
هامین تابستان در اوستاهاون گاه بامدادی
هاونی ایزد نگهبان بامدادهَخامنشدوست منش. نام سردودمان هخامنشیان
هَردار نام هشتمین نیای اشوزرتشتهُرمز نام سومین پادشاه ساسانی
هرمزدیار یار خداهُزوارش شرح و تفسیر
هُژبر دلیر و نامجوهَژیر خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز
همتا مانند، شریکهمگونهمرنگ، همانند
هنگام زمان، گاههوبَردربردارنده نیکی
هوتَخش سازنده خو. پیشه ورهوتن فرماندار ساحلی در روزگار داریوش
هوداد نیک آفریدهودین نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
هور خورشیدهورا می صاف و مقدس
هوشنگ پسر سیامک پسر کیومرس، دومین پادشاه پیشدادیهوشیدر از نام های برگزیده
هوکَرپ واژه ای پهلوی خوش اندامهوم گیاه مقدس
هومان از نام های برگزیدههومَت اندیشه نیک
هومن خوب‌منشهیمه نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

پیشنهاد اسم شرکت با ی

نام معنی نام معنی
یادگار اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذاردیزدان داد موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیست
یزدان مهر از نام های برگزیدهیزدان یاراز نام های برگزیده
یزدانشاهنام پسر انوشیروان دادگریزدگردنام پادشاه ساسانی

 

باز کردن چت
مشاوره در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی بهتون میتونم بکنم؟