آیا میدانید انحلال و تصفیه شرکتهای تعاونی چگونه است ؟
انحلال و تصفیه شرکت­های تعاونی
طبق قانون تعاون، شرکت­ها و اتحادیه­های تعاونی در موارد زیر منحل میشن:
۱-تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده؛
۲- کاهش تعداد اعضا بیشتر از حد نصاب مقرر، در صورتیکه حداکثر ظرف مدت سه ماه تعداد اعضا به حد نصاب مقرر نرسه؛
۳-تمام شدن مدت تعیین شده در اساسنامۀ مربوطه، در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشه و مجمع عمومی مدت رو تمدید نکرده باشه؛
۴- توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه؛
۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال، به وسیلۀ وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوطه.
۶- ورشکستگی طبق قوانین مربوط؛
تبصره ۱- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصلۀ آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیره؛
تبصره ۲- در بندهای دوم، چهارم و پنجم، وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط به انحلال، تعاونی رو جهت انحلال به اداره ثبت محل معرفی کنه.
تبصره ۳- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگیه.
تبصره ۴- کلیه امتیازات و اموالی که ازمنابع عمومی دولتی و بانک­ها در اختیار تعاونی قرار گرفته­اند؛ با انحلال اون باید برگردونده بشن. مسئولیت اعضای تعاونی در این مورد تضامنیه.
در صورتیکه مجمع عمومی فوق­العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدن، ظرف مدت یک ماه سه نفر جهت تصفیۀ امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت معرفی میشن تا بر طبق قانون و آیین نامۀ مربوط، نسبت به تصفیۀ امور تعاونی اقدام کنن.
در صورتیکه هر تعاونی منحل بشه، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک­ها و شهرداری سپرده است عمل کنه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *