اگر اعضای هییت مدیره دارای چک برگشتی از سازمان ها باشند میتوانند شرکت ثبت کنند؟

پرسش و پاسخ

اگر اعضای هییت مدیره دارای چک برگشتی از سازمان ها باشند میتوانند شرکت ثبت کنند؟

اگر اعضای هییت مدیره دارای چک برگشتی از سازمان ها باشند میتوانند شرکت ثبت کنند؟پرسش پاسخ ۱۸۰

رسانه شرکت داران ضرورتی برای مدیران با ما همراه باشید


لطفا به این محتوا امتیاز دهید