اگر کارفرما از فرم های سفید امضا کارگر خود سو استفاده کند تکلیف چیست؟

پرسش و پاسخ

اگر کارفرما از فرم های سفید امضا کارگر خود سو استفاده کند تکلیف چیست؟

اگر کارفرما از فرم های سفید امضا کارگر خود سو استفاده کند تکلیف چیست؟پرسش پاسخ ۳۲۷

 

رسانه شرکت داران ضرورتی برای مدیران با ما همراه باشید

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید