آیا میدانید تشکیل هیئت موسسین چجوریه؟

قوانین تجارت

آیا میدانید تشکیل هیئت موسسین چجوریه؟
آیا میدانید تشکیل هیئت موسسین چجوریه؟

تشکیل هیئت مؤسسین

قدم اول برای تأسیس شرکت تعاونی، تشکیل هیئتی به نام هیئت مؤسسه. طبق قانون، مجمع مؤسس از عده­ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی تشکیل شده. قانون تعاون، وظایف زیر رو به هیئت مؤسس میده:
۱-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات؛
۲-دعوت به عضویت از افراد واجد شرایط؛
۳-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه، وتعیین هیئت مدیره وسایر وظایف مجمع عمومی.
تبصره ۱-پس از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره، وظایف هیئت مؤسس تموم میشه.
تبصره ۲- اعضایی که با مصوبۀ اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشن، می تونن در همون جلسه تقاضای عضویت خودشون رو پس بگیرن.
تبصره ۳- تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی صورت میگیره.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید