تعریف اختراع چیست ؟

قوانین تجارت

تعریف اختراع چیست ؟
تعریف اختراع

تعریف اختراع :

طبق قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶،

اختراع نتیجۀ فکر فرد یا افرادیه که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده­ای خاص رو ارائه میکنن

و مشکلی رو در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند این­ها حل میکنن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید