آیا میدانید که تغییر آدرس شرکتای خارجی در ایران چجوری اعلام میشه؟

آیا میدانید؟

آیا میدانید  که تغییر آدرس شرکتای خارجی در ایران چجوری اعلام میشه؟
باید بدونی که تغییر آدرس شرکتای خارجی در ایران چجوری اعلام میشه؟

تغییر ادرس شرکت های خارجی:

کار ساده ییه و به دو مورد احتیاج داره .

اول اینکه ،برای شعبه ، یک صورتجلسه ی تغیرات ثبت کنین و مدیر شعبه هم امضاش کنه .

دوم اینکه : مدیر شعبه طی یک نامه ، اجازه تغییر ادرس رو رسما داده باشه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید