باید بدونی که تمدید طرح صنعتی چجوریه؟

آیا میدانید؟

باید بدونی که تمدید طرح صنعتی چجوریه؟
باید بدونی که تمدید طرح صنعتی چجوریه؟

طبق ماده ۸۹ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی ، …. با توجه به قانون،  مالک طرح صنعتی می‌تونه  با پرداخت هزینه مقرر، ….

برای یه دوره پنج ساله ی دیگه  تقاضای تمدید طرح صنعتـی کنه .

درخواست تمدید ثبت، ….  شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی….

در هر دوره،  انجام میشه . اگر دیر کنین جریمه داره… و اگر از تاخیرتون شش ماه بگذره از اعتبار ساقطه .

تمدید ثبت طرح صنعتی  هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت ، به‌وجود نمیاره .

در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی، طبق ماده ۹۳ این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید