می‌دونی ثبت شرکت چیه؟

آیا میدانید؟

می‌دونی ثبت شرکت چیه؟

می‌دونی ثبت شرکت چیه؟

ثبت شرکت ، لازمه ی شروع فعالیت اقتصادی، …  و پیروی از قوانین ثبت شرکت هاس.

ثبت شرکت یک قرارداد تجاریه که بین افراد حقیقی و حقوقی بسته میشه تا بر اساس این قرارداد، سرمایه و توانایی این افراد برای کسب سود،..   به شراکت گذاشته بشه.

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید