میدونی با ثبت طرح صنعتی چه حقوقی ایجاد میشه؟

آیا میدانید؟

میدونی با ثبت طرح صنعتی چه حقوقی ایجاد میشه؟

میدونی با ثبت طرح صنعتی چه حقوقی ایجاد میشه؟

با ثبت طرح صنعتی میشه طرح رو در کالا و محصولاتی که براشون ثبت شده به کار گرفت     و محصول رو با این طرح به بازار ارائه داد.

انتخاب مصرف کنندگان معمولاً ناشی از طرحهای زیبای یک کالا هست .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید