می‌دونی حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی رو به وجود میاره؟

آیا میدانید؟

می‌دونی حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی رو به وجود میاره؟

می‌دونی حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی رو به وجود میاره؟

وقتی طرح صنعتی از طریق ثبت شدن حمایت بشه،….

مالکش، این حق را پیدا میکنه که از نسخه برداری و تقلید توسط اشخاص ثالث،……….

در ساخت، عرضه، واردات، صادرات و فروش هر محصولی که طرح درش بکار رفته،…..

جلوگیری کنه.

قانون هر کشور، میزان واقعی حمایت از طرح صنعتی ثبت شده را تعیین می کنه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید