مالیات بر ارزش افزوده چند درصده؟

قوانین تجارت

مالیات بر ارزش افزوده چند درصده؟
مالیات بر ارزش افزوده چند درصده؟

ارزش افزوده مالیات چند درصد است:

در سال ۱۳۹۴ این نرخ ۹ درصد تعیین شده،

به صورت الکترونیکی و در طی اظهارنامه پرداخت میشه .
این مالیات همه نوع کالا و خدمات تعلق میگیرد به جز ۱۷ مورد که در قانون ذکر شده.
استثناً برای سیگار ۱۲ درصد و برای سوخت هواپیما ۲۰ درصد ارزیابی میشه و مابقی کالا و خدمات همگی همون ۹ درصد رو می پردازند.
توجه:
این مالیات هم مثل تمام موارد مالیاتی، باید به دقت در اظهارنامه قید بشه.

و در زمان مقرر هم پرداخت بشه.

وگرنه در صورت عدم پرداخت ،باید ۷۵ درصد میزان مالیات بر ارزش رو بعنوان جریمه بپردازید.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید