می‌دونی سهام ممتاز چیه؟

آیا میدانید؟

می‌دونی سهام ممتاز چیه؟

می‌دونی سهام ممتاز چیه؟

گاهی قیمت اسمی یک سهام در بازار، بیشتر از قیمت پولیه که سهام‌داران، روز اول پرداخت کردن.

حالا خریداران سهام جدید،  که به همون قیمت اسمی،  بهای سهام رو می‌پردازن ، ممکنه سود بی تناسبی ببرن.

برای همین معمولا مجمع عمومی‌ برای سهام بدوی، نفع مخصوصی معین کرده و بهش میگه سهام ممتاز.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید