شاخه‌های رتبه‌بندی شرکت انفورماتیک کدام ها هستند؟

قوانین تجارت

شاخه‌های رتبه‌بندی شرکت انفورماتیک کدام ها هستند؟
شاخه‌های رتبه‌بندی شرکت انفورماتیک کدام ها هستند؟

شاخه ها:

۱: ارائه و پشتیبانی سخت افزاری
۲: تولید رایانه های غیر
۳: تولید و ارائه دستگاه های جانبی.
۴: تولید و ارائه قطعات و ملزومات.
۵: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری.
۶: ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
۷: ارائه کیوانی نرم افزارهای پایه ، سیستم و ابزارها.
۸: خدمات شبکه های اطلاع رسانی
۹: شبکه ی داده های کامپیوتری و مخابراتی.
۱۰: امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
۱۱: مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
۱۲: آموزش و پژوهش
۱۳: خدمات پشتیبانی
۱۴: سیستم های ویژه
۱۵: سیستم های اتوماسیون صنعتی


لطفا به این محتوا امتیاز دهید