آیا میدانید شرکت تجاری چیست؟

جالبه که قانون تجارت هیچ تعریفی از شرکت تجاری نکرده و تنها به انواع اون پرداخته.اما در قانون مدنی تعریف شرکت به این صورت است که:( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه(ماده ۵۷۱ ق.م))به عبارت ساده تر:شرکت از همکاری چند نفر برای انجام یک کار مشترک شکل میگیره.
اما این تعریف با تعریف شرکت تجاری تفاوت های عمده ای داره از جمله:
۱-شرکت های تجاری با اراده اشخاص و شرکا واختیار آنها به وجود میان ولی طبق قانون مدنی (ماده ۵۷۲و۵۷۳)این طور نیست.
۲-مسولیت شرکا و اشخاص در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به مقدار سهم وسرمایه ویا تضمین تمام سرمایه باشد اما در شرکت های مدنی مسولیت به صورت انفرادی است.
۳- سود و زیان در شرکت های تجاری با توجه به مسولیت شرکاست اما در شرکت های مدنی همواره به مقدار سهم است.
۴- شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی است اما شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است.
تعریف شرکت تجاری با توجه به چهارچوب حقوقی موجود از طرف استادان صاحب نظر مختلف است . از جمله دکتر ستوده تهرانی این طور تعریف میکنند:(شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود را در بین می گذارندتا مبادرت به عمل تجاری نموده ومنافع و زیان های حاصله را در بین خود تقسیم کنند)در این تعریف دو نقص وجود دارد اول اینکه شرکت به عنوان یک سازمان (یک شخص حقوقی)عنوان شده در حالی که شرکت قبل از هر چیز یک قرارداد است و دوم اینکه طبق ماده ۲۰قانون تجارت شرکت تجاری می تواند عمل غیر تجاری نیز انجام دهد.
صورت کامل تر تعریف شرکت تجاری را می توان این طور گفت که:شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد،اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند.
در کشور ما امکان تشکیل شرکت با یک فرد در قانون تجارت پیش بینی نشده است ولی در بسیاری از شرکت ها با یک فرد هم امکان تشکیل شرکت وجود دارد.
هچنین یک شرکت رو چند شرکت دیگه می تونند باهم تشکیل بدهندو به انجام فعالیت های تجاری با مشارکت هم بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *