تعریف شرکت نسبی چیه؟ (نسبی بر وزن عصبی)

قوانین تجارت

تعریف شرکت نسبی چیه؟ (نسبی بر وزن عصبی)
  باید بدونی تعریف شرکت نسبی چیه؟ (نسبی بر وزن عصبی)

شرکت نسبی، یک شرکت تجاریه، که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شه،

و مسئولیت هر کدوم از شرکا، به اندازه‌ی میزان سرمایه ایه، که توی شرکت دارن.

در اسم شرکت باید عبارت ”شرکت نسبی”، و اسم حداقل یکی از شرکا ذکر بشه.

در صورتی که اسم همه‌ی شرکا در نام شرکت ذکر نشده باشه، باید از عباراتی مثل ” و شرکا” یا ”و برادران”، در نام شرکت، استفاده بشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید