ثبت شرکت ورزشی و مکمل رژیمی چه‌جوریه؟

قوانین تجارت

ثبت شرکت ورزشی و مکمل رژیمی چه‌جوریه؟
باید بدونی ثبت شرکت ورزشی و مکمل رژیمی چه‌جوریه؟

در ایران، به محصولاتی می‌گیم مکمل، که خاصیت تشخیص و درمان بیماری‌ها رو ندارن

و در موقعیتی بین داروها و غذا قرار گرفته‌اند.

هر نوع مکمل رژیمی، غذایی، یا ورزشی، برای ورود به کشور نیاز به مجوز وزرات بهداشت داره…


لطفا به این محتوا امتیاز دهید