در تمام کشورها جدا از شکل شرکت­ها؛ شناسایی، بررسی و رسمیت اشخاص حقوقی از اهمیت بالایی برخورداره. از طرفی با توجه به لازم بودن صدور سند رسمی برای ثبت انواع شرکت­های تجاری، احراز صلاحیت ادارات و مأمورین رسمی ثبت شرکت­ها مطابق قانون مدنی  کاری پراهمیتیه. در متن­های اولیۀ قوانین مربوط به ثبت، یک سرپرست اصلی و دستگاه، برای دایرۀ ثبت شرکت­ها پیش بینی شده بود، که بعداٌ اختیارات اون به ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی داده شد، سپس  طبق قانون و آیین نامۀ ثبت علائم و اختراعات و آیین نامۀ ثبت شرکت­ها، صلاحیت ثبت به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی واگذار شد، اما در نهایت صلاحیت ثبتی به ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری داده شد. این ادارۀ کل زیرمجموعه­ای از سازمان ثبت اسناد و املاکه و از دستگاه­های زیر مجموعۀ قوۀ قضاییه است. در یک سری قوانین دیگه­ هم بعضی از وظایف و صلاحیت­ها برای ثبت شرکت­ها در نظر گرفته شده که به عنوان مثال می تونیم به قانون اجازۀ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی و یا چگونگی ادارۀ مناطق آزاد اشاره کرد. (طبق قانون صلاحیت شرکت­های مناطق آزاد به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد واگذار شده.)

با توجه به مطالب گفته شده، میتونیم مراجع ثبت شرکت­های کشور رو در طول زمان به دسته­های زیر تقسیم کنیم:

بند نخست:مراجع پیش بینی شدۀ ثبت شرکت­ها مطابق ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک

۱ – ادارۀ ثبت اسناد تهران (اصلاح ساختاری شده)

۲ – دایرۀ ثبت شرکت­ها (اصلاح ساختاری شده)

۳ – محکمۀ ابتدایی یا صلحیه ( منسوخ شده)

۴ – ادارۀ ثبت اسناد و املاک (اصلاح ساختاری شده)

۵ – دفاتر اسناد رسمی (منسوخ شده)

۶ – ادارۀ کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری

در این ساختار با توجه به آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی استان­ها، ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری به وجود اومده، که این اداره در مرکز هر استان مستقره و نسبت به ثبت شرکت­ها در حوزۀ استان اقدامات اصلی رو انجام میده.

توی تهران هم ثبت شرکت­ها بر عهدۀ چهار ادارۀ تخصصی شامل ادارۀ ثبت شرکت­های سهامی، ادارۀ ثبت شرکت­های غیرسهامی، ادارۀ ثبت مؤسسات غیرتجاری و شعب نمایندگی خارجی گذاشته شده و این ادارات صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری رو دارن. دو ادارۀ دیگر هم با عنوان­های ادارۀ تعیین نام شرکت­ها و ادارۀ نظارت بر امور ثبت شرکت­ها ومؤسسات غیرتجاری استان­ها در ساختار ادارۀ کل ثبت شرکت­ها در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *