باید بدانید که فرق شعبه با نمایندگی چیه؟

قوانین تجارت

باید بدانید که فرق شعبه با نمایندگی چیه؟
باید بدانید که فرق شعبه با نمایندگی چیه؟

اول اینکه برخلاف شعبه ، نماینده یک شخصیت مستقل داره.
دوم اینکه نماینده یه حساب جدا داره.
سوم حدود اختیارات هر نماینده در قرارداد نمایندگی تعیین میشه.
چهارم اینکه نماینده حتما باید شخصیت حقیقی و یا حقوقی ایرانی باشه، ولی شعبه میتونه یک مدیر خارجی داشته باشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید