در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می گیرد ؟

اگه اختراع مورد قبول واقع شود ، ثبت اختراع آگهی می شود که بعد از آگهی ، یک نسخه از روزنامه به اداره‌ مالکیت صنعتی ارائه می شود و گواهینامه‌ ثبت اختراع در این اداره کامل می شود و یک نسخه از توصیف ، ادعا و نقشه‌ اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی ارائه می شود .
این نسخه ، ضمیمه دارد ، قیطان کشی شده ، امضای مدیر کل و مهر اداره‌ کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نیز دارد .

اگه اختراع رد شود ، کتبا به متقاضی یا وکیل قانونی آن ابلاغ شود ، در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی ،  می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه برای دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به مراجع قضایی تهران اقدام کند ، اگه در این ۱۰ روز اقدام نکند ، دیگر نمی تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *