آیا میدانید لزوم تنظیم صورت جلسه از جلسات هیئت مدیره چیست؟

قوانین تجارت

آیا میدانید لزوم تنظیم صورت جلسه از جلسات هیئت مدیره چیست؟
آیا میدانید لزوم تنظیم صورت جلسه از جلسات هیئت مدیره چیست؟

هرجلسه ای که توسط هیئت مدیره برگزار میشه باید صورت جلسه براش تنظیم بشه، و تمام اعضای حاضر امضا کنن. توی صورت جلسه باید اسامی حاضرین و غایبین هیئت مدیره ثبت بشه، و همچنین موضوعات وتصمیمهایی که توی جلسه گرفته شده نوشته بشه، خلاصهای هم از مذاکرات جلسه معمولاٌ توی صورت جلسهها نوشته میشه. اگر مدیری با تصمیمی مخالف باشه باید نظرش حتماٌ توی صورت جلسه نوشته بشه. طبق قانون اعضای هیئت مدیره نمی تونن کسی رو به عنوان وکیل یا نماینده خوشون توی جلسه هیئتمدیره بفرستن. به طور کلی صورتجلسهای که با امضا وکالتی باشه، قابل ثبت توی مراجع ثبتی نیست.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید