میدونی در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم چقدره ، و چه شرایطی داره؟

آیا میدانید؟

میدونی در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم چقدره ، و چه شرایطی داره؟
میدونی در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم چقدره ، و چه شرایطی داره؟

مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشه .

مادامی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده،… صدور ورقه سهم بی نام،…  یا گواهینامه ی موقت بی نام ممنوعه .

به تعهد کننده ی اینجور سهام،…  گواهینامه موقت بانام داده میشه .

مقررات نقل و انتقال این گواهینامه هم ،  مثل مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام خواهد بود .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید