آیا برای فعالیت در زمینه بازی های کامپیوتری مجوز لازمه؟

قوانین تجارت

آیا برای فعالیت در زمینه بازی های کامپیوتری مجوز لازمه؟
آیا برای فعالیت در زمینه بازی های کامپیوتری مجوز لازمه؟

بله حتما، بازی کامپیوتری باید از سازمان مربوطه ش که به وزارت ارشاد وابسته است ، مجوز رسانه های دیجیتال بگیره.
اگر موضوع بازی کامپیوتری ، برای ثبت شرکت باشد، بعد از تعیین نام باید مجوز بگیرد،
ولی اگر در تغییرات باشد، تغییرات توسط اداره ارشاد مهر و تایید میشه


لطفا به این محتوا امتیاز دهید