مدارک مورد تاسیس تعاونی چیه ؟

قوانین تجارت

مدارک مورد تاسیس تعاونی چیه ؟
مدارک مورد نیاز هیئت موسس شرکت تعاونی:

مدارک :
۱: کپی شناسنامه و مدارک تحصیلی
۲: کارت پایان خدمت و یا معافی
۳: گواهی عدم سوء پیشینه

تبصره:
کارکنان رسمی و پیمانی دولت ، که حکم کارگزینی یا گواهی داشته باشند از بند ۲ و ۳ معاف هستند.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید