می‌دونی مدارک لازم برای ایجاد شرکت دانش‌بنیان چیه؟

آیا میدانید؟

می‌دونی مدارک لازم برای ایجاد شرکت دانش‌بنیان چیه؟

می‌دونی مدارک لازم برای ایجاد شرکت دانش‌بنیان چیه؟

یک/ کپی مجوزهای شرکت. مجوز تاسیس و ثبت شرکت، پروانه‌ی بهره برداری

دو/  کپی آگهی ثبت شرکت به همراه آخرین ثبت تغییرات شرکت در روزنامه‌ی رسمی

سه/  آخرین لیست بیمه‌ی شرکت، همراه خلاصه‌ی وضعیت دستمزد، حقوق و مزایا

چهار/ کپی آخرین اظهار نامه‌ی مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی

پنج/ روزنامه یا کاتالوگ شرکت، که شامل نمودار سازمانی شرکت باشه.

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید