مدارک لازم برای تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

قوانین تجارت

مدارک لازم برای تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

می‌دونی مدارک لازم برای تشکیل پرونده‌ی دارایی و اخذ کد اقتصادی چیه؟

یک/ فرم اطلاعات هویتی

دو/ تصویر شناسنامه و کارت ملی

سه/ مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری، رسمی یا غیر رسمی

چهار/ اصل وکپی فیش بانکی

پنج/ سه قطعه عکس سه در چهار

شش/ برای دارندگان کد اقتصادی، کپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری،


لطفا به این محتوا امتیاز دهید