آیا میدانید مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه چقدر است؟

قوانین تجارت

آیا میدانید مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه چقدر است؟
آیا میدانید مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه چقدر است؟

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال بیشتر شه. اگر تا پایان مأموریت، کار مدیران تصفیه تموم نشه، مدیران تصفیه باید با ذکر دلایل پایان نپذیرفتن کار تصفیه، و تدابیری که برای اون درنظر گرفتن، درخواست مهلت اضافی برای پایان این کار رو به اطلاع مجمع عمومی فوق­العاده برسونن و تمدید مهلت مأموریت خودشون رو خواستار شن.
اگر مدیران تصفیه از طرف دادگاه تعیین شده باشن، تعیین مهلت مأموریت اونها (با رعایت شرایطی که گفته شد) با دادگاهه.
طبق قانون تجارت، مرجعی که مدیر یا مدیران تصفیه رو مشخص میکنه، توانایی عزل کردن اونا رو هم داره.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید