میدونی سمت مدیر عامل بالاتره ، یا رییس هیات مدیره؟؟؟

آیا میدانید؟

میدونی سمت مدیر عامل بالاتره ، یا رییس هیات مدیره؟؟؟
میدونی سمت مدیر عامل بالاتره ، یا رییس هیات مدیره؟؟؟

مدیر عامل یا رییس هییت مدیره؟

بالا یا پایین بودن سمت اعضای شرکت یا اختیار و ارزش افراد در هیات مدیره …. به تصمیم واراده خود اعضای شرکت بستگی داره.

ازنظر عموم مدیر عامـل بالاترین مقام شرکته .

اما مدیر عامـل میتونه فقط استخدام شرکت باشه تا طبق دستورات هییت مدیره انجام وظیفه کنه.
بالاتر بودن افراد در شرکت، …  بستگی به سرمایه و سهام یا سهم الشرکه شون داره .

یعنی، هرچه سهام بیشتر باشه حق رای و قدرت اون سهامدار یا شریک یا عضو بیشتره.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید