آیا میدانید موارد اخراج از تعاونی چیه؟

قوانین تجارت

آیا میدانید موارد اخراج از تعاونی چیه؟
آیا میدانید موارد اخراج از تعاونی چیه؟

موارد اخراج از تعاونی
طبق قانون، توی موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشه:
۱-از دست دادن هر یک از شرایط عضویت در این قانون؛
۲-رعایت نکردن مقررات اساسنامه و دیگر تعهدات قانونی پس از دو اخطار توسط هیئت مدیره. (اخراج عضو به فاصله۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم و با تصویب مجمع عمومی فوق­العاده انجام می­شه)
۳-انجام فعالیتی که موجب ضرر مادی به تعاونی بشه، و عضو نتونه به مدت یکسال اون ضرر رو جبران کنه، یا عملی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه بزنه، یا زمانیکه عضو با تعاونی رقابت ناسالم انجام بده.
تبصره- تشخیص موارد بالا به پیشنهاد یکی از مدیران و با تصویب مجمع عمومیه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید