مواردی که باید در اظهارنامه ثبت اختراع قید شود

قوانین تجارت

مواردی که باید در اظهارنامه ثبت اختراع قید شود
مواردی که باید در اظهارنامه ثبت اختراع قید شود

موارد اظهارنامه :

طبق قانون ثبت اختراعات، اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشه:

۱-اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقیه ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل وشماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و هر چیز ضروری­ای که اداره  مربوطه برای شناسایی بخواد.

۲- اسم، شماره ملی، نشانی و کد پستی نمایندۀ قانونی متقاضی (در صورت وجود)؛

۳- اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ­ها در ایران رو دارن، در صورتیکه متقاضی در ایران مقیم نباشه.

۴- اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشه.

۵- عنوان اختراع به نحوی که ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل بهتر و غیره نبوده و ترجیحاٌ بین سه تا ده کلمه باشه.

۶- تاریخ، محل و شمارۀ اظهارنامه یا گواهینامه اختراع در خارج، در صورت در خواست حق تقدم.

۷- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیل بودن اختراع؛

۸- تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصۀ توصیف اختراع و نقشه­ها؛

۹- تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین­المللی اختراعات؛

۱۰- تعیین ضمایم.

تبصره ۱- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضای اونها از طرف اشخاص مجاز، ضروریه.

تبصره ۲- اسم ونشانی متقاضی مقیم خارج کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین هم باشه و با همون حروف هم ثبت و  آگهی میشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید