آیا میدانید موارد انحلال شرکت سهامی طبق حکم دادگاه چه چیزهایی هستن؟

قوانین تجارت

آیا میدانید موارد انحلال شرکت سهامی طبق حکم دادگاه چه چیزهایی هستن؟
آیا میدانید موارد انحلال شرکت سهامی طبق حکم دادگاه چه چیزهایی هستن؟

دادگاه برحسب مورد، مهلت متناسبی به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارن میده تا برای رفع انحلال شرکت اقدام کنن. این مهلت حداکثر شش ماهه است.
درصورتیکه ظرف مهلت تعیین شده، اون دلایلی که باعث انحلال شرکت میشن رفع نشه، دادگاه حکم به انحلال شرکت میده.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید